محور های نوآوری

1- تمرکز بر ارائه مدل های درآمدی مانند درآمدهای کارمزدی و غیرمشاع و …

2-تمرکز بر ایجاد شبکه های همکاری مانند همکاری بیشتر بانک با وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و …

3-تمرکز بر مهندسی مجدد  فرایندهای کسب و کار، کارسنجی، زمان سنجی و استفاده از سیستم های جدید و استانداردهای نوین جهانی و بومی و …

4-تمرکز بر ساختارهای جدید سازمانی و مدل های جدید بانکداری مانند بانکداری جامع و بانکداری باز و یا تغییر در ساختارهای عمومی و کلی بانک و …

5-تمرکز بر طراحی و توسعه و تولید محصولات، مهندسی مجدد و بازنگری آنها، و همسویی فعالیت های نوآوری با بازاریابی و تجاری سازی آنها و …

6-تمرکز بر ارتقای برند بانک رفاه، مسئولیت های اجتماعی، حضور در فعالیت ها و اقدامات اجتماعی، شبکه های اجتماعی و رسانه ها و …

7-تمرکز بر ارائه خدمات متنوع تر، مبتنی بر نیاز و خواست مشتریان، جامعه و همچنین انطباق با مدل بانکداری و بخش بندی بازار . استقرار سیستم های هوش تجاری به نحو مطلوب و …

8-تمرکز بر مشارکت با مصرف کنندگان و توسعه دهندگان برنامه های کاربردی تحت تلفن همراه و بستر اینترنت و اشتراک داده و اطلاعات با سایر سازمان ها و منابع پایگاه داده ای به منظور ارزش آفرینی بیشتر و …

9-تمرکز بر افزایش کانال های ارتباط با مشتری و مدیریت جامع ارتباط با مشتریان، بهره برداری از فرصت های شبکه های اجتماعی مجازی مانند بانکداری در شبکه های اجتماعی مجازی و …

10- تمرکز بر ارائه محصولات و خدمات متمایز و منطبق با نیازها و سلایق مشتریان مانند نرم افزارهای موبایلی و شبکه های رسان مالی و مدیریت وجوه و نقدینگی، اطلاع رسانی مالی و سرمایه گذاری و …

 

 سیستم نوآوری

به واقع برای داشتن یک مرکز نوآوری فعال نیازمند یک سیستم فعال هستیم. برای این منظور بایستی یک نظام نوآوری را در بانک استقرار دهیم. اکنون در تدارک راه اندازی مرکزی برای نوآوری های بانک هستیم. این مرکز از یک سو سیستم پویایی برای ایجاد نوآوری است و از سویی دیگر به همین اندازه پیچیده است چرا که فناوری به نوبه خود در زمان ابداع یک موضوع مبهم است. فناوری بایستی در منحنی خود از طفولیت تا افول مورد ارزیابی قرار گرفت. در این ارزیابی تاثیرات و توانمندی های فناوری مورد بررسی قرار می گیرند. در هر صورت هر نوآوری فناورانه بایستی در برنامه سیستماتیک و منظم مورد ارزابی قرار گیرد.

سیستم نوآوری برای بانک بایستی به صورت اختصاصی طراحی و تصویب گردد. مدیران عالی و ارشد بانک انتظاراتی را از مرکز نوآوری خواهند داشت و از طرفی دیگر هدف ما از ایجاد مرکز نوآوری همسوسازی بیشتر استراتژی های بانک با بازار و مشتریان است. همچنین توجه ویژه ای هم اکنون به محصولات داده محور داریم و رشد و توسعه فین تک ها و بلاکچین ها را از نزدیک شاهد هستیم. روندهای آینده در صنعت بانکداری ما را از خبر مدل جدیدی از بانکداری تحت نام بانکداری باز مطلع می کنند و لزوم ارتباط با محیط خارج و بانکداری بین المللی را نیز از سویی دیگر نیاز خود و مشتریان مان می دانیم که بایستی شرایطی را برای آنها به نحو مقتضی فراهم کنیم. در هر صورت ما از مرکز نوآوری بانک انتظارات زیادی را خواهیم داشت.

توانمندی کارکنان بانک در طی سال ها مورد تائید مدیران عالی و ارشد بانک بوده است، لیکن به استفاده از نظرات و پیشنهادات آنها از طریق نظام پیشنهادات و کانون تفکر مجازی بسنده کرده ایم. از اساتید و دانشجویان داخل و خارج از بانک نیز تنها از طریق انجام پایان نامه های دانشجویی و مقالات حمایت کرده ایم و در طی سال های قبل مسئولیت طراحی و توسعه نرم افزارهای خود را به شرکت های خارج از بانک سپرده ایم که آنها هم صرفاٌ برنامه های مشابه و غیر قابل رقابتی را برای بانک ها تولید کرده اند. هم اکنون ما نیازمند طراحان و تولید کنندگان دیگری از برنامه های کاربردی هستیم که از آنها به عنوان توسعه گران برنامه های کاربردی تحت تلفن همراه یاد می کنیم.

در مدل بانکداری باز، بانک ها در آینده مسئولیت کنترل پول را بر عهده خواهند داشت و در حقیقت بایستی سیستم هایی را برای نظارت و کنترل بر منابع و مصارف خود داشته باشند. مشتریان و مصرف کنندگان بر اساس قابلیت های متمایز و اختصاصی بانک ها منابع خود را از طریق برنامه های کاربردی مدیریت می کنند و در این ارتباط بانک ها می توانند انتظار افزایش درآمدهای کارمزدی بیشتری داشته باشند. مرکز نوآوری در این ارتباط مدیریت پروژه هایی را بر عهده خواهد داشت که مدیریت وجوه را برای مشتریان و مصرف کنندگان نرم افزارهای مرتبط با پایگاه داده بر عهده دارند. توسعه گران نیز به واسطه نوع کسب و کار جدیدشان وظیفه دارند تا نسبت به انعقاد قراردادهایی برای به اشتراک گذاشتن داده ها بین بانک ها و سایر سازمان ها اقدام کنند و برنامه هایی را برای مشتریان به بازار ارائه کنند.

ایجاد سوپرمارکت های مالی که در گذشته رویای آنها را در سر داشتیم به زودی به واقعیت خواهد پیوست و بانک ها و توسعه دهندگان برنامه های کاربردی هر روز برنامه های مختلفی را به مشتریان و مردم ارائه خواهند. مرکز نوآوری بانک وظیفه مدیریت و هدایت اینگونه از فعالیت های فناورانه را بر عهده دارد. این مرکز که با تعدد طرح ها و پروژه ها مواجه خواهد بود به طور قطع نیازمند یک سیستم نوآوری اختصاصی خواهند بود. بنابر این یکی از برنامه های اجرایی مرکز نوآوری ارائه یک سیستم نوآوری برای مرکز است که به دلیل حساسیت ها و وجود شرایط خاص در بدو راه اندازی می بایست کاملاٌ منطبق با ماموریت و چشم انداز بانک و مرکز نوآوری باشد.

 

 نوآوری های کلیدی

اهمیت برخی از نوآوری های فناورانه برای بانک بیشتر است. این نوآوری تاثی قابل ملاحظه ای بر قابلیت های رقابتی و سودآوری بانک دارند و بنابراین بانک ملزم به اتخاذ تصمیم هایی استراتژیک خواهد داشت. این تصمیم ها می توانند در حوزه های مختلفی باشند، ولی ما از تصمیم های مدیران عالی بانک برای سرمایه گذاری های بزرگ در سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری بیشتر مطلع هستیم. به واقع بخش عمده ای از درآمدهای بانک هر ساله برای خرید و بروز رسانی و پشتیبانی سخت افزارها و نرم افزارهای منصوب در بانک و نگهداری داده ها و اطلاعات مشتریان می شود. همچنین رویکرد جدید بانک درآمدهای کارمزدی و غیر مشاع است که تنها راه دستیابی به آنها طراحی و تولید برنامه هایی است که بتوانند بستر و زمینه مناسب و امکان پذیر برای اخذ کارمزد از مشتری را برای بانک فراهم کنند. البته تعریف خدمات و احصاء و تصویب آنها نیز بایستی انجام شود تا مشتریان و مصرف کنندگان به خوبی برای پرداخت کارمزدهای خدمات بانکی آگاه باشند. در بانکداری شناختی ما به ابعادی مانند ارتباط موضوعی عمیق تر با مشتریان، بینش های تحلیلی جدید و تحول سازمانی در بانک نیازمندیم. بنابراین به نظر می رسد که ارائه نوآوری های کلیدی بیشتر در زمینه خدمات و محصولاتی باشد که در ابعاد مورد نظر تاثیر گذار هستند. در هرحال مدیران عالی بانک در تهیه نقشه راه مرکز نوآوری نقشی مهم بر عهده دارند.

 نوآوری های فناورانه

نوآوری های فناورانه ای که در قالب فین تک ها و بلاکچین ها در حال عرضه و ابداع است از نوآوری هایی است که بازار پولی و بانکی و بازار سرمایه را به طور شگرفی تحت تاثیر خود قرار داده است. فارغ از اینکه چه کسی برنده یا بازنده نوآوری های فناورانه است و آیا بانک ها بایستی در این راه مشارکت کنند و یا منتقد باشند از جمله مباحثی است که در سطح جهانی مورد مباحثه قرار گرفته است. لیکن همگی بر حمایت از انجام نوآوری های فناورانه همگام با تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات هم نظرند. بانک برنامه هایی را به صورت مستقل برای مشتریان خود طراحی و تولید نموده است. ولی توانسته است آنها را به خوبی بازاریابی کند و درآمدهای کارمزدی مناسبی را اخذ کند. نقشی که قابل واگذاری به عوامل خارج از بانک می تواند باشد این است که عواملی مانند توسعه دهندگان برنامه های کاربردی با مشارکت بانک بتوانند هم محصول تولید کنند و هم بتوانند از آن درآمد کسب کنند و به اشتراک بگذارند. نمونه این اقدامات را ما قبلاٌ از طریق بازاریابی مشترک پایانه های فروشگاهی و یا نصب و راه اندازی خودپردازهای شخصی عمل نموده ایم. بنابراین ارائه اشکال جدیدی از همکاری بانک با سازمان های بیرون خیلی غیر منتظره نیست و فقط نیازمند دستورالعمل های مناسب است. ارائه اکوسیستم برای فین تک یکی از نمونه های محقق شده همکاری هماهنگ و برنامه ریزی شده کسب و کارهای مالی در ایران است.