بانکداری ماژولار

جایی که معماری سیستم از مجموعه‌ای از بلوک‌های ساختمانی دیجیتالی قابل استفاده مجدد و به سبک لگو ساخته شده است. در صورت نیاز، هر جزئی از سیستم را می‌توان مجددا مورد استفاده قرار داد یا تعویض کرد. از طریق این معماری چندبخشی بانک‌ها می‌توانند به سرعت و به آسانی به تغییرات بازار واکنش نشان دهند.

در صورتی که مشتریان انتظار پویایی بیشتری در حوزه فرانت‌اند داشته باشند، معماری سیستم باید به اندازه کافی چابک باشد تا آن را کنترل کند. در حال حاضر سیستم‌های غیرقابل انعطاف و تغییرناپذیر که نیاز به ساعت‌ها نگهداری و پشتیبانی دارند مانع تحول دیجیتال هستند. روندهای فعلی مستعد خطاست، اداره آن پرهزینه و بدون تحول اساسی تغییر آن غیرممکن است. هم‌چنین ایجاد تغییر در این فرآیندهای سخت و قدیمی غیرقابل پیش‌بینی است، چون بانک‌ها هیچ‌گاه نسبت به نتایج نهایی حاصل از آن بینشی ندارند. این موضوع هنگامی اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند که حساب هزاران مشتری که در بانک وجود دارد را نیز لحاظ کنید، پیامدهای تغییرات در صورتی که به سرانجام مطلوبی نرسد بسیار زیاد خواهد بود. همه این مسائل موجب می‌شود که بانک‌ها نسبت به موضوع ایجاد ارزش افزوده و ایجاد تغییرات مثبت با یک گیجی و سردرگمی مواجه شوند. با سیستم‌های سخت و قدیمی، بانک‌ها فاقد پایه و اساس لازم برای رقابت هستند.

فرآیندهای چابک

یک مجموعه ماژولار راه را برای شیوه‌های کار سریع و چابک‌تر هموار می‌سازد. با پشتیبانی این معماری بلوک‌های ساختمانی به سبک لگو، ایجاد و تغییر فرآیندها، محصولات و کانال‌ها امکان‌پذیر می‌شود. تغییرات توسط تیم‌های کوچک به آسانی اعمال می‌شود به طوریکه تأثیر حداقلی روی کسب‌وکار داشته باشد. بانک‌ها شروع به جداسازی لایه‌های سازمانی مختلف کرده‌اند که گام درستی است. با این حال در این محیط رقابتی جدید، باید فراتر از این پیش رفت. جداسازی فرانت‌اند و بک‌اند ممکن است منجر به انعطاف‌پذیری اندکی شده باشد اما در محیط رقابتی گسترده‌تر، این قبیل اقدامات بانک‌ها را جهت حرکت با سرعت دیجیتال که دقیقاً همان چیزی است که آن‌ها نیاز دارند، توانمند نمی‌سازد. با در اختیار داشتن یک پلتفرم دیجیتال‌محور و یک معماری ماژولار بانک‌ها می‌توانند چابکی و پویای خود را هدایت کنند.