بانکداری هوشمند

جایی که فناوری‌های هوشمند مانند هوش مصنوعی و یادگیری ماشین گردهم می‌آیند و داده‌ها را تجزیه‌وتحلیل و استخراج می‌کنند تا معاملات بسیار شخصی‌سازی‌شده مشتری را هدایت کنند و فروش و نگهداری را رونق بخشند.

موتورهای هدف‌گذاری هوشمند و هوش مصنوعی ازجمله ابزارهای بیگ‌تک و فین‌تک هستند که جهت ایجاد نوآوری‌های جدید در صنعت مورداستفاده قرار گرفته‌اند. مشتریان به طور فزاینده‌ای از خدمات و ارتباطات بسیار شخصی‌سازی‌شده‌ای استفاده می‌کنند.

مسئله مهم کلان‌داده‌هاست

تقسیم‌بندی کارآمد، هدف‌گذاری و پایش با گردآوری داده‌ها از منابع مختلف و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها با هدف ایجاد بینش‌های عملیاتی، انجام می‌شود. کلان داده‌ها موتوری هستند که همه این اقدامات را هدایت می‌کنند. پس بانک‌ها باید در درک داده‌های مرتبط با خود و طرف‌های دیگر بهتر عمل کنند. دوره جدید شخصی‌سازی به مهارت‌های جدیدی جهت ترکیب حجم زیادی از داده‌ها از سیستم‌های واگرا به اطلاعات هدفمند و عملیاتی نیاز دارد. بانک‌ها سرمایه‌گذاری بیشتری روی متخصصین علم داده انجام خواهند داد تا از همه داده‌هایی که در اختیار دارند نهایت استفاده را ببرند و آن‌ها را به ارزش مشتری و ارزش کسب‌وکاری تبدیل سازند. هدف نهایی بهره بردن از کلان‌داده‌ها جهت ایجاد اقدامات کارآمدتر، سود بیشتر و ایجاد رضایت بیشتر برای مشتریان است.

پیش به سوی بانکداری شناختی

هوش مصنوعی یک فناوری هوشمند کلیدی است که می‌تواند داده‌ها را جهت پشتیبانی از انطباق با قوانین، جذب مشتری و کارآمدی عملیاتی آماده و پردازش کند.