رویداد های رفاتک در بهار ۱۴۰۰

فصل بهار با محوریت توسعه، خلق ثروت و کارآفرینی با چشم اندازهای نوین در پزشکی و سلامت
تاریخ تخمینی: هفته اول خرداد

محورها
۱- پزشکی بازساختی و سلولهای بنیادی
۲- پرسنال مدیسین و تشخیص از راه دور
۳- کرونا و بیماریهای نوظهور
۴- تله مدیسین و سلامت دیجیتال
۵- کیتهای تشخیصی و واکسن های نسل جدید

رویداد های رفاتک در تابستان ۱۴۰۰

فصل تابستان با محوریت توسعه، خلق ثروت و کارآفرینی با چشم اندازهای نوین در هوش مصنوعی، سلامت و اقتصاد دیجیتال
تاریخ تخمینی: هفته بانکداری

محورها
۱- هوش مصنوعی و بانکداری آینده
۲- زندگی سالم و بانکداری
۳- بانکداری در بیماریهای نوظهور
۴- اقتصاد دیجیتال و تحولات بانکی آتی
۵- نقش بانکداری در تحول و پیشتازی جوامع

رویداد های رفاتک در پاییز ۱۴۰۰

رویداد های رفاتک در زمستان ۱۴۰۰