دانش فنی

1- بسترسازی مناسب برای استفاده از اساتید و دانشجویان محترم دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از طریق حمایت های مالی از پایان نامه های دانشجویی، تامین مالی همایش ها و سمینارها، میزگردها، نمایشگاه ها، مقالات و کتاب ها و …

2- زمینه سازی مناسب و اثربخش برای تعامل و ارتباط با خبرگان و نخبگان صنعت بانکداری، علوم اقتصادی، مالی و حسابداری و بورس در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و سازمان ها و شرکت های مرتبط و همسو و …

3- بکارگیری از دانش و توانمندی های متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه زمینه های سخت افزاری، نرم افزاری، هوش مصنوعی و معماری سازمانی برای تلفیق دانش بانکی و مالی و توسعه نوآوری های فناورانه و …

همکاری های فنی

1- ایجاد ارتباط با مراکز علمی و تحقیقاتی، پارک های علم و فناوری و انکوباتورهای رشد برای تبادل دانش و فناوری و اشاعه نوآوری ها و خلق فرصت های جدید و …

2- ایجاد ارتباط موثر و همیشگی با پژوهشکده های دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، بانک مرکزی، فابا و بانک های دولتی و خصوصی و حضور فعال در مناسبت های علمی مشترک و…

  • همکاری با شرکت های فعال و دانش بنیان تولید کننده خدمات و محصولات برای تبدیل نوآوری ها، بازاریابی و تجاری سازی و مستند سازی نتایج تحقیقاتی و …

هماهنگی های فنی

1- هدایت مناسب و اثربخش فعالیت های نوآورانه به سمت مدل های بانکداری مستقر در بانک مانند بانکداری خرد، بانکداری اختصاصی و بانکداری شرکتی و …

2- حمایت از طرح های و پروژه های نوآورانه منطبق با سیاست های و استراتژی های بانک و تعاملات بانک با سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان ها و شرکت های وابسته و مرتبط و…
3- هماهنگی اقدامات نوآورانه با درخواست های واحدهای ستادی بانک و متناسب با عملکرد واحدهای صف و به خصوص ارتقای شاخص ها و سنجه های استراتژیک در مدل های تعالی سازمانی بانک و کارت امتیازی متوازن و …

 

نوآوری های فنی

1- شناسایی فناوری های متمایز و جدیدی که می توانند در افزایش و حفظ سهم بازار بانک موثر باشند و آینده کسب و کار بانک را ارتقاء دهند و ارزش آفرین باشند.

2- انتخاب فناوری های که امکان و قابلیت سرمایه گذاری و توسعه برای آنها در بانک وجود دارد و این فناوری ها می توانند در دراز مدت توسط بانک پشتیبانی شوند.

3-تامین بودجه و سرمایه لازم برای بدست آوردن فناوری انتخاب شده از طریق مرکز نوآوری به روش های مصوب و جذب و بکارگیری آنها در بانک که می تواند فرصت های جدیدی را ایجاد کند.

4-بهره برداری از نوآوری های فناورانه ای که مراحل مختلف طراحی تا تولید را در مرکز گذارنده اند و می توانند بخشی از سیستم فناوری بانک لحاظ شوند و کراحل انطباق آنها انجام شده است.

5-محافظت از نوآورذی های فناورانه در بانک هم به صورت اختصاصی و در صورت امکان اشاعه آنها در صنعت بانکداری و حمایت از توسعه های آتی و پشتیبانی هایی که لازمه حفاظت از آنها می باشد.