منشور اخلاق حرفه ای :

خط مشی اخلاقی در مرکز نوآوری، ارائه خدمات و محصولات فناورنه در محورهای زیر است:

  • اصول مشتری مداری و حقوق مصرف کننده و تولید کننده در آن رعایت شود.
  • به مسئولیت اجتماعی نگاه ویژه داشته باشد و آن را در اولویت داشته باشد.
  • خدمات و محصولاتی ارائه نماید که کاملاٌ محصول تحقیقات مرکز باشد.