مرکز شتابدهنده

 

شتابدهی ایده ها و تیم های نوپا تا رسیدن به مراحل ابتدایی موفقیت.

هم گام از ابتدای راه تا نقطه امن آسایش و پیشرفت.

تامین فضای کار اشتراکی

 

فضای کاری مشترک برای کسب و کارهای نوپا
فرصتی برای دستیابی به مشاوران و سرویس های بانکی
برگزاری رویداد های مرتبط
برگزاری کارگاه های آموزشی
حمایت و نظارت تا دستیابی به راه حل خلق محصول نهایی ارزشمندمحتوای خود را اینجا وارد کنید

ثبت درخواست