23 جولای 2019
رفاتک

آینده شغل در عصر دیجیتال؛ قسمت آخر

در قسمت سوم از نوشتار” آینده شغل در عصر دیجیتال” به بیان تهدید ورود فناوری به مشاغل و حذف آنها و همچنین بیان صحبت‌های صاحبنظران پیرامون […]
21 جولای 2019
رفاتک

آینده مشاغل در عصر دیجیتال؛ قسمت سوم

در دو نوشتار قبل به بررسی برخی مصادیق پیرامون ماهیت تغییر مشاغل بواسطه پیشرفت فناوری و هوش مصنوعی پرداختیم. در این نوشتار و نوشتار بعد به […]
16 جولای 2019
رفاتک

آینده مشاغل در عصر دیجیتال؛ قسمت دوم

در قسمت اول از نوشتار آینده مشاغل در عصر دیجیتال؛ به بیان برخی آمار و فکت‌های موجود پیرامون ماهیت تغییر مشاغل بواسطه پیشرفت فناوری و هوش […]
14 جولای 2019
رفاتک

آینده مشاغل در عصر دیجیتال؛ قسمت اول

مهم‌ترین موضوعی که در مجمع جهانی اقتصاد (WEF) در در سال 2016 مطرح گردیده بود گسترش و فراگیری انقلاب صنعتی چهارم، استفاده بیش از پیش فناوری […]
30 ژوئن 2019
رفاتک

فینتک‌ها؛ رقبایی در صنعت مالی

مطابق با پژوهش جهانی بعمل آمده توسط موسسه PWC در سال 2016، فینتک‌ها به عنوان تازه واردانی قدرتمند در صنعت مالی و بانکداری، قادر هستند تا […]