1 ژانویه 2020
رفاتک

انقلاب بلاک چین در مراقبت‌های بهداشتی

بلاک چین یکی از روندهای فناوری تأثیرگذار است که در سال‌های گذشته تغییراتی در بسیاری از وجوه زندگی ایجاد کرده است و به نظر می‌رسد در […]
30 ژوئن 2019
رفاتک

فینتک‌ها؛ رقبایی در صنعت مالی

مطابق با پژوهش جهانی بعمل آمده توسط موسسه PWC در سال 2016، فینتک‌ها به عنوان تازه واردانی قدرتمند در صنعت مالی و بانکداری، قادر هستند تا […]